Odkaz pana Karla Gellnera pomohl dětem nejen ve Rwandě

Odkaz pana Karla Gellnera pomohl dětem nejen ve Rwandě

Jedním z významných dárců českého UNICEF byl Karel Gellner, synovec známého básníka a malíře Františka Gellnera. Narodil se 23. února 1915 v Mladé Boleslavi, v rodině obchodníka Pavla Gellnera. Vystudoval gymnázium v Liberci a v roce 1938 se oženil s Annou Fenclovou. Jeho život provázelo mnoho úskalí: za války byl nucen se skrývat kvůli svému původu a ani po válce to neměli s manželkou lehké. V domě jeho rodičů provozovali obchod s galanterií, poté začali s výrobou na pletacích strojích, které jim však v roce 1948 zkonfiskovali. Pan Gellner nějaký čas pracoval ve škodovce a poté nastoupil do mototechny, kde pracoval až do důchodu.

Život panu Gellnerovi nedopřál žádné potomky, a proto se v důchodu soustředil na shromažďování tvorby svého strýce a do hledání svých předků z rodu Gellnerů. Na sklonku života daroval Mladé Boleslavi sbírku obrazů Františka Gellnera, která je vystavena ve stálé expozici v kapli Českých bratří.

Pan Karel Gellner byl člověk velmi skromný, ale s velikým srdcem na dlani. Velmi miloval svou chaloupku na Záborčí u Malé Skály, kterou si se svojí ženou vybudoval. Svým otevřeným srdcem si získal mnoho přátel a jeho nesmírná štědrost pomohla mnoha lidem. Ve své závěti pan Gellner pamatoval na ty nejpotřebnější, kterým ostatně pomáhal už během svého života. Na programy UNICEF věnoval majetek v úctyhodné hodnotě 1 255 000 Kč. 

Když pan Gellner ve věku 96 let skonal, rod Gellnerů v Mladé Boleslavi po více než 250 letech skončil. Hodnoty a odkaz Karla Gellnera jsou však i nadále živé prostřednictvím dětí, jimž díky jeho velkorysému daru mohl UNICEF zachránit život a podpořit jejich vzdělání, takže dostaly šanci na lepší budoucnost.

Dar ze závěti Karla Gellnera přispěl mj. na vybudování školky v provincii Musanze ve Rwandě.