← Zpět na seznam novinek a článků

Měsíc dobročinné závěti

Během měsíce dobročinné závěti lze dárcům, kteří ve své závěti pamatují na dobročinnou organizaci, proplatit notářský poplatek.

13. září je Mezinárodní den závětí. Ten lidem v desítkách zemí po celém světě připomene význam závěti a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. Konat dobré skutky totiž lze jak za života, tak i po něm, a to prostřednictvím závěti.

Koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via při příležitosti Mezinárodního dne závětí od 13. září do 12. října každoročně vyhlašuje Měsíc dobročinné závěti. V tomto období všem dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti.

Podívejte se na inspirativní příběhy dárců ze závěti.

Kolik stojí sepsání závěti u notáře?

O sepsání závěti můžete požádat kteréhokoli notáře. Notářovi za sepsání závěti a uložení v Centrální evidenci závětí zaplatíte částku, která nezávisle na hodnotě majetku činí 1.800,- Kč bez DPH.

Co se stane s mým majetkem, pokud nemám dědice a nesepíši závěť nebo dědickou smlouvu?

Majetek lidí, kteří zemřou bez jakýchkoliv dědiců a bez závěti či dědické smlouvy, propadne státu. Každoročně takto propadne majetek v průměrné hodnotě 275 milionů korun.

Co když nechci sepsat ani závěť ani dědickou smlouvu?

Dohodněte se svou nejbližší rodinou, jak má naložit s vaším majetkem po vašem odchodu. Pokud máte pocit, že vaše přání nebude respektováno, zvažte sepsání závěti ještě jednou.

V mnoha státech Evropy je forma darování ze závěti běžná – malý nebo velký dar poskytují tisíce lidí a nejen ti bohatí. Dobrá vůle pomáhá světu, ve kterém žijeme, každý dar má smysl! Českou iniciativu, výstižně nazvanou Závěť pomáhá, realizuje koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje třicet čtyři významných a respektovaných neziskových organizací. Více o Měsíci dobročinné závěti najdete na www.zavetpomaha.cz.

Měsíc dobročinné závěti

Konat dobré skutky totiž lze jak za života, tak i po něm, a to prostřednictvím závěti. V období od 13. září do 12. října lze dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci, proplatit notářský poplatek za sepsání závětí.