Měsíc dobročinné závěti

Měsíc dobročinné závěti

Během měsíce dobročinné závěti lze dárcům, kteří ve své závěti pamatují na dobročinnou organizaci, proplatit notářský poplatek.

13. září je Mezinárodní den závětí. Ten lidem v desítkách zemí po celém světě připomene význam závěti a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. Konat dobré skutky totiž lze jak za života, tak i po něm, a to prostřednictvím závěti.

Koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via při příležitosti Mezinárodního dne závětí od 13. září do 12. října každoročně vyhlašuje Měsíc dobročinné závěti. V tomto období všem dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti.

Podívejte se na inspirativní příběhy dárců ze závěti.

Kolik stojí sepsání závěti u notáře?

O sepsání závěti můžete požádat kteréhokoli notáře. Notářovi za sepsání závěti a uložení v Centrální evidenci závětí zaplatíte částku, která nezávisle na hodnotě majetku činí 1.800,- Kč bez DPH.

Co se stane s mým majetkem, pokud nemám dědice a nesepíši závěť nebo dědickou smlouvu?

Majetek lidí, kteří zemřou bez jakýchkoliv dědiců a bez závěti či dědické smlouvy, propadne státu. Každoročně takto propadne majetek v průměrné hodnotě 275 milionů korun.

Co když nechci sepsat ani závěť ani dědickou smlouvu?

Dohodněte se svou nejbližší rodinou, jak má naložit s vaším majetkem po vašem odchodu. Pokud máte pocit, že vaše přání nebude respektováno, zvažte sepsání závěti ještě jednou.

V mnoha státech Evropy je forma darování ze závěti běžná – malý nebo velký dar poskytují tisíce lidí a nejen ti bohatí. Dobrá vůle pomáhá světu, ve kterém žijeme, každý dar má smysl! Českou iniciativu, výstižně nazvanou Závěť pomáhá, realizuje koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje třicet čtyři významných a respektovaných neziskových organizací. Více o Měsíci dobročinné závěti najdete na www.zavetpomaha.cz.

Konat dobré skutky totiž lze jak za života, tak i po něm, a to prostřednictvím závěti. V období od 13. září do 12. října lze dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci, proplatit notářský poplatek za sepsání závětí.