Nejčastějšíotázky

Kdo po mně dědí, pokud nesepíši závěť?

Pokud nesepíšete závěť, dědí podle nového občanského zákoníku dědicové, kteří jsou rozděleni do šesti dědických tříd. První třídu tvoří nejbližší rodina (děti a manžel/ka). Pokud nemáte nikoho z této dědické skupiny, dědí vzdálenější příbuzní z dalších dědických tříd. Nevlastní děti a nevlastní sourozenci nejsou zařazeni v žádné dědické třídě. Mohou být však zařazeny do druhé či třetí dědické třídy jako tzv. Spolužijící osoby, pokud žily nejméně rok před smrtí zůstavitele spolu s ním ve společné domácnosti.

Mohu sepsat závěť společně s manželem / manželkou?

Společná závěť více lidí je neplatná. Pokud by manželé chtěli sepsat závěť, musí tak učinit každý zvlášť.

Co se stane s mým majetkem, pokud nemám dědice a nesepíši závěť?

Zemře-li člověk bez zanechání jakýchkoliv zákonných dědiců a zároveň nesepsal za svého života závěť, dědictví připadá státu jako tzv. odúmrť.

Mohu odkazovat majetek, který patří do společného jmění manželů?

Pokud má zůstavitel manžela/manželku, získává partner zůstavitele polovinu majetku ze společného jmění manželů. Teprve poté se dědí část majetku, která náležela jen zůstaviteli.

Mohu někoho v závěti vynechat?

Není možné ze závěti vynechat takzvané neopomenutelné dědice. Když je vynecháte, neznamená to neplatnost závěti, ale neopomenutelní dědicové musí dostat jejich povinný díl: nezletilí potomkové alespoň ¾ jejich zákonného dědického podílu, zletilí alespoň ¼. Výjimkou je případ, kdy své potomky vydědíte.

Jaká je cena za sepsání závěti u notáře?

O sepsání závěti můžete požádat kteréhokoli notáře. Notářovi za sepsání závěti a uložení v Centrální evidenci závětí zaplatíte částku, která nezávisle na hodnotě majetku činí 1.800 Kč bez DPH. V evidenci může notář zaevidovat i závěť, která nebyla sepsána přímo s ním. Za úschovu a evidenci zaplatíte notářovi 1.100 Kč bez DPH.

Mohu změnit jednou napsanou závěť?

Ano, svou závěť můžete kdykoli změnit, odvolat či zrušit sepsáním nové závěti.

Mohu odkázat nemovitý majetek, umělecké dílo, předmět nebo výtěžek z životního pojištění?

V případě odkázání nemovitého majetku je třeba věc co nejvíce konkretizovat, aby nemohla být zaměnitelná s ničím jiným. Tímto způsobem je možné odkázat byt, dům, auto, umělecké dílo, výtěžek ze sjednaného životního pojištění atd.

Připravte si svou závěť ještě před návštěvou notáře

Jak napsat závěť?
jaknapsatzavet.cz