Desetdůvodůpročsepsatposlednívůli

Zajistíte budoucnost svých nejbližších

Svým příbuzným můžete dát poslední vůlí najevo vaše přání, jak by mělo být vaše dědictví rozděleno poté, co už tu nebudete. Vaši dědicové mají zákonný nárok na polovinu vašeho majetku. Je však zcela na vás, komu připadne zbývající půlka. Pokud například žijete s partnerem, se kterým však nejste ve svazku manželském, automaticky se nestane vaším dědicem. Závěť však představuje velmi dobrý způsob, jak budoucnost vašeho partnera zajistit.

Podpoříte věc, na které vám záleží

Sepsáním poslední vůle se můžete ujistit, že podpora věci, na které vám záleží, bude nadále pokračovat. Můžete například vámi vybranou částkou pamatovat na děti po celém světě. Darem, kterým budete ve své poslední vůli pamatovat na Český výbor pro UNICEF, se budete i po svém odchodu podílet na lepší budoucnosti pro děti po celém světě.

Vyjádříte svým potomkům svá přání

Poslední vůle představuje jistotu vyslyšení vašich přání i po vašem odchodu. Vaši dědicové budou pomocí vámi sepsané poslední vůle vědět, jak přesně si přejete, aby byl váš majetek rozdělen. Ačkoli se může zdát, že znění již jednou sepsané závěti je konečné, není tomu tak. Poslední vůli je možné kdykoli změnit. Správně pozměněná závěť anuluje všechny její předchozí verze.

Zamezíte případným sporům v rodině

Pokud svou poslední vůli sepíšete za pomoci notáře, zamezíte případným rozepřím ohledně jejího výkladu. Zabráníte tak nejasné formulaci v textu, která by případně mohla být příčinou zbytečného sporu vašich dědiců.

Ovlivníte zdanění vašeho dědictví

Podle zákona je od dědické daně osvobozeno nabytí majetku, které je určeno na zabezpečení činnosti v oblasti výchovy a ochrany dětí a mládeže. To znamená, že veškeré dědictví putující touto cestou je směřováno na pomoc dětem v plné výši.

Zabráníte propadu vašeho majetku státu.

Pokud již nemáte žádné příbuzné ani sepsanou poslední vůli, váš majetek automaticky propadá státu. Pokud si však nepřejete, aby vaším jediným dědicem byl stát, můžete učinit opatření pomocí poslední vůle. Sepsaná závěť vám pomůže ovlivnit to, kdo bude dědicem vašeho majetku.

Omezíte nepředvídatelnost života

Život je nepředvídatelný, proto by na poslední vůli mělo být nahlíženo jako na součást rozumného plánování života. Příprava poslední vůle je vždy dobrou volbou, protože budoucnost nelze předvídat.

Poslední vůli připravíte jednoduše.

Aby byla vámi sepsaná závěť platná, měla by splňovat určité požadavky. Jejich přehled naleznete na webových stránkách Českého výboru pro UNICEF. Doporučujeme poslední vůli připravit s odbornou pomocí – notářem.

Nebudete na to sami

Pokud byste si přáli, můžeme vám poskytnout kontaktní údaje na notáře, který vám s vaší poslední vůlí ochotně pomůže. Tato služba je zcela důvěrná a zdarma pro všechny, kdo ve své závěti budou pamatovat také na Český výbor pro UNICEF.

Pamatováním na Děti UNICEF jim zajistíte lepší budoucnost

UNICEF pečuje o děti v nouzi pomocí dobrovolných finančních příspěvků od dárců. Vytváří svět, ve kterém mají všechny děti přístup ke zdravotní péči, vzdělání a ochraně. Jakýkoliv odkaz v závěti může prostřednictvím programů UNICEF zachránit dětský život a zajistit dětem v oblastech postižených přírodní katastrofou, válkou nebo chudobou lepší budoucnost.

Připravte si svou závěť ještě před návštěvou notáře

Jak napsat závěť?
jaknapsatzavet.cz