Skutečnépříběhy

Eva Frolková

Paní Eva Frolková se narodila roku 1923 v Praze do dobře situované rodiny, byla jedináčkem. Vystudovala střední obchodní školu a pracovala jako pokladní v podniku až do svého důchodu. V roce 1946 se provdala za advokáta Josefa Frolku, jehož otec Antoš Frolka studoval malířství a byl žákem slavného moravského malíře Joži Uprky. Manželství bylo šťastné, avšak i přes snahu lékařů bezdětné. Velmi dbala na svůj zevnějšek až do vysokého věku. Měla jasnou mysl, dobrou paměť, zájem o okolí a smysl pro pořádek. Volný čas velice ráda trávila na chalupě v Krkonoších, kterou postupně s manželem zvelebovali a vytvořili si k ní vztah jako k živé bytosti. Přestože vlastní děti neměla, měla je velmi ráda a svým příspěvkem UNICEF tuto skutečnost potvrdila.

Celý příběh
jaknapsatzavet.cz

Odkazpana Gellnera

Odkaz pana Karla Gellnera pomohl dětem nejen ve Rwandě

Pan Karel Gellner byl člověk velmi skromný, ale s velikým srdcem na dlani. Velmi miloval svou chaloupku na Záborčí u Malé Skály, kterou si se svojí ženou vybudoval. Svým otevřeným srdcem si získal mnoho přátel a jeho nesmírná štědrost pomohla mnoha lidem. Ve své závěti pan Gellner pamatoval na ty nejpotřebnější, kterým ostatně pomáhal už během svého života. Na programy UNICEF věnoval majetek v úctyhodné hodnotě 1 255 000 Kč.

Celý příběh
jaknapsatzavet.cz

Pan Miroslav Kratochvíl vyznával celý život skautské ideály

Pan Miroslav Kratochvíl († 87 let) z Kolešovic u Rakovníka odkázal veškerý svůj majetek ve výši 203 099 Kč na pomoc dětem. Pan Kratochvíl byl horlivým členem skautu a skautské ideály vyznával celý život. Řídil se heslem “Dobrý skutek každý den“. Díky odkazu UNICEF budou jeho ideály pokračovat v životech dětí, kterým pan Kratochvíl zajistil šanci na lepší budoucnost.

Celý příběh
jaknapsatzavet.cz

Skutečný příběh paní Dagmar Šulcové

Paní Dagmar Šulcová, která zesnula ve věku 89 let bez příbuzných, věnovala své bydlení čtyřem dobročinným organizacím, mezi nimi také českému UNICEF.

Celý příběh
jaknapsatzavet.cz

Skutečný příběh pana Miloslava Berety

Pan Miloslav Bereta († 91 let) se narodil v Ostravě v rodině havíře jako jedno z pěti dětí. Většinu svého života pracoval na železnici. Vyznal se ve všech řemeslech a ochotně a nezištně pomáhal všem, kteří jeho pomoc potřebovali. Na sklonku svého života věnoval ve prospěch programů UNICEF dvě procenta z hodnoty svého majetku.

Celý příběh
jaknapsatzavet.cz

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování dále patří panu Jaromíru Málkovi, panu Radku Tušlovi, paní Miluši Novákové a dalším.
Za všechny děti, kterým jsme díky jejich odkazu mohli pomoci, děkujeme a vzpomínáme!

O UNICEF

Jakýkoliv odkaz v závěti může prostřednictvím programů UNICEF zachránit dětský život a zajistit dětem v oblastech postižených přírodní katastrofou, válkou nebo chudobou lepší budoucnost.

Jak napsat závěť?

Vzor závěti