Měsíc dobročinné závěti od 13. září do 11. listopadu 2022

Měsíc dobročinné závěti         od 13. září do 11. listopadu 2022

KONAT DOBRÉ SKUTKY MŮŽETE JAK ZA ŽIVOTA, TAK PO NĚM.

 Měsíc dobročinné závěti

Od 13. září do 12. října 2022

prodlouženo do 11. listopadu 2022

 Již několik let po sobě vyhlašuje v tomto období koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via MĚSÍC DOBROČINNÉ ZÁVĚTI.

Rozhodnete-li se v tomto měsíci sepsat závěť u notáře a zároveň ve své závěti odkážete dar jakékoli velikosti některé dobročinné organizaci, jejíž činnost je blízká Vašemu srdci, můžete požádat koalici Za snadné dárcovství o proplacení notářského poplatku za sepsání závěti.  

 Více informací k tomuto projektu najdete na zavetpomaha.cz

 Další informace k tématu závětí naleznete na našich webových stránkách Dědictví | UNICEF Česká republika