Skromný trend. Češi v závěti odkazují majetek charitám.

V Česku přibývá počet lidí, kteří svůj majetek v závěti odkáží na charitativní účely. Pomáhat se jim v tom snaží iniciativa Za snadné dárcovství, ve které spojují síly charitativní organizace jako UNICEF, Lékaři bez hranic nebo Člověk v tísni – a díky samaritánským dárcům pro své aktivity získávají finance, pozemky i činžovní domy. Z prostředků pak hradí pomoc nemocným, seniorům nebo podporují vzdělání.

Koalice za snadné dárcovství, za kterou stojí pětadvacet velkých neziskovek včetně Greenpeace, Amnesty International nebo Armády spásy, vznikla před dvěma lety a jejím cílem od počátku bylo pomocí programu Závěť pomáhá vybízet Čechy k častějšímu odkazování majetku na dobročinnost závětí.

Majetek člověka, který po sobě nenechal závěť ani zákonné dědice, totiž připadá po rozhodnutí soudu státu, respektive Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V loňském roce takto republika nabyla movitý i nemovitý majetek v celkové hodnotě dosahující bezmála 274 milionů korun.

Celý článek na webu čt24